Mẫu bìa lịch bloc 2017: bìa in offset, bìa metalize, bìa xi vàng, bìa lò xo

mẫu bìa lịch bloc 2017 gồm các loại bìa từ bìa thường in offset bồi trên bìa cartom đến bìa in metalize, bế nổi xi vàng, bồi trên ván mdf

  1. Bìa (35×60)cm in offsset, ép điểm kim toàn bìa, bồi trên ván MDF

23-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-kt-35x60cm-ep-kim-toan-bia 24-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-kt-35x60cm-ep-kim-toan-bia 25-di-lac-vui-xuan-bia-lich-2017-kt-35x60cm-ep-kim-toan-bia 26-mai-vang-phat-loc-bia-lich-2017-kt-35x60cm-ep-kim-toan-bia 27-phuc-loc-tho-bia-lich-2017-kt-35x60cm-ep-kim-toan-bia 28-than-tai-nhu-y-bia-lich-2017-kt-35x60cm-ep-kim-toan-bia

2.Bìa (40×60)cm in offsset, ép điểm kim toàn bìa, bồi trên ván MDF

29-phuc-loc-tho-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017 30-di-lac-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017 31-song-ke-dai-cat-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017 32-vang-bac-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017 33-kim-ke-nhu-y-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017 34-dinh-dau-sum-vay-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017 35-mai-vang-phat-loc-bia-40x60cm-ep-kim-toan-bia-2017

3. Bìa (35×50)cm in offsset,  bồi trên bìa carton
38-kim-ke-nhu-y-cat-tuong-bia-lich-bloc-2017 39-song-ke-dai-cat-bia-lich-bloc-2017 40-di-lac-tu-quy-bia-lich-bloc-2017 41-vang-bac-bia-lich-bloc-2017 42-phuc-loc-tho-bia-lich-bloc-2017 43-tu-tan-tai-bia-lich-bloc-2017 44-dinh-dau-sum-vay-bia-lich-bloc-2017 45-mai-vang-phat-loc-bia-lich-bloc-2017 48-loc-xuan-bia-lich-bloc-2017 49-chu-phuoc-bia-lich-bloc-2017

4. Bìa lò xo giữa (37×70)cm , in metalizem bế nổi, bồi trên ván mdf 3ly

a1-di-lac-tu-quy-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc a2-phuc-loc-tho-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc a3-mai-vang-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc a4-kim-ke-tai-loc-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc a5-nk-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc-xi-vang-khung-tranh a5-n-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc-xi-vang a5-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc a6-db-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc-xi-vang-loc-thach-khung-tranh a6-n-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc-xi-vang a6-nk-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc-xi-vangc-khung-tranh a6-nt-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc-xi-vang-chu-loc-thach a6-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-giua-gan-bloc

 

5. Bìa lò xo mini (30×62)cm , in metalize bế nổi, bồi trên ván mdf 3ly b1-phuc-loc-tho-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b2-mai-vang-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b3-loc-dai-hy-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b4-di-lac-tu-quy-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b5-dinh-dau-sum-vay-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b6-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b6-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni-xi-vang b7-db-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni-dan-noi-xi-vang-loc-thach b7-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni b7-n-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-bia-lo-xo-mi-ni-dan-noi-xi-vang

 

6. Bìa ván MDF (40×60)cm, in metalize bế nổi, bồi trên ván mdf 3ly 1-di-lac-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 1-di-lac-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-1024x941 2-dinh-dau-sum-vay-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 3-vang-bac-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 4-phuc-loc-tho-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 5-mai-vang-phat-loc-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 6-n-song-ke-dai-cat-bia-40x60cm-in-metalize-dan-noi-xi-vang 6-song-ke-dai-cat-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 7-db-kim-ke-nhu-y-bia-40x60cm-in-metalize-dan-noi-xi-vang-cam-thach 7-n-kim-ke-nhu-y-bia-40x60cm-in-metalize-dan-noi-xi-vang 7-kim-ke-nhu-y-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d 8-1-chu-phuc-cam-thach-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-dan-chu-cam-thah 8-2-chu-loc-cam-thach-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-dan-chu-cam-thah 8-3-chu-phuoc-cam-thach-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-dan-chu-cam-thah 9-1-chu-phuc-xi-vang-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-dan-chu-xi-vang 9-2-chu-loc-xi-vang-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-dan-chu-xi-vang 9-3-chu-phuoc-xi-vang-bia-40x60cm-in-metalize-be-noi-3d-dan-chu-xi-vang

 

7. Bìa  (36×52)cm , in metalize bế nổi, bồi trên ván mdf 3ly 10-phuc-loc-tho-bia-lich-2017-in-metalize-bia-lich-van-mdf 11-dinh-dau-sum-vay-bia-lich-2017-in-metalize-bia-lich-van-mdf 12-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-in-metalize-bia-lich-van-mdf 14-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-in-metalize-bia-lich-van-mdf 15-di-lac-vinh-hoa-bia-lich-2017-in-metalize-bia-lich-van-mdf 16-vang-bac-bia-lich-2017-in-metalize-bia-lich-van-mdf

8. Bìa (35×50)cm, in offset, ép điểm kim toàn bìa, bồi trên ván MDF

17-di-lac-vinh-hoa-bia-lich-2017-ep-kim-toan-bia 18-phuc-loc-tho-bia-lich-2017-ep-kim-toan-bia 19-than-tai-van-phuc-bia-lich-2017-ep-kim-toan-bia 20-kim-ke-nhu-y-bia-lich-2017-ep-kim-toan-bia 21-song-ke-dai-cat-bia-lich-2017-ep-kim-toan-bia
22-vang-bac-bia-lich-2017-ep-kim-toan-bia

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s